اسامی اعضای شورای راهبردی و سیاست گذاری

دکتر مهدی نمازی زاده

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

رئیس انجمن علمی رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

استاد تمام روان شناسی ورزشی

رئیس کمیسیون روان­شناسی ورزشی نظام روان­شناسی ایران

دکتر عباسعلی گائینی

استاد تمام فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

رئیس سابق برنامه ریزی علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمد حسین علیزاده

استاد تمام طب ورزشی دانشگاه تهران

مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم و رییس انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران

دکتر سید نصراله سجادی

استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

معاون سابق ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان

دکتر مهرزاد حمیدی

استاد تمام مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

دکتر نادر رهنما

استاد تمام طب ورزش دانشگاه اصفهان

مدیر کل سابق پژوهشی دانشگاه اصفهان

دکتر عفت بمبئی چی

استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

دکتر محمد خبیری

استاد دانشگاه تهران

دبیر کل اسبق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد رضا موحدی

استاد تمام رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان

دکتر معصومه شجاعی

دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر سید صادق بحرینی

استادیار دانشگاه پیام نور استان تهران